Home

Certifierad stålbyggnadskonstruktör

Västanfors Stålbyggnader -företaget i Bergslagen som kan lite mer

En Kontrollansvarig enligt PBL, förkortat KA, ibland även benämnd certifierad kontrollansvarig, skall hjälpa byggherren att se till att alla kontroller görs som. Emma Rådahl. Structor Vatten & Miljö Uppsala AB Miljökonsult/uppdragsledare MKB och tillstånd, civilingenjör miljö- och vattenteknik Mobil: +46 703-07 05 75. En Kontrollansvarig enligt PBL, förkortat KA, ibland även benämnd certifierad kontrollansvarig, skall hjälpa byggherren att se till att alla kontroller görs som.

Kontakt - Västanfors

  1. Projektering - Wikipedi
  2. Stålbyggnadsinstitute
  3. Kontrollansvarig enligt PBL - Wikipedi
  4. Våra medarbetare - Structo

populär: