Home

Lärares tystnadsplikt och anmälningsplikt

Sekretess och tystnadsplikt - Um

Tystnadsplikt och sekretess. Hälso- och sjukvårdspersonal får inte lämna ut uppgifter om dig utan ditt medgivande. Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du.. Få lärare uppfyller sin anmälningsplikt. Utsatta barn och ungdomar måste fångas upp tidigt. Personal i förskola och skola har en viktig roll i att upptäcka när barn far illa eller när det finns risk för det Drygt 4 miljoner människor omfattas av de kollektivavtalade försäkringar som administreras av AFA Försäkring. Försäkringarna ger trygghet vid sjukdom, arbetsskada, uppsägning, dödsfall och föräldraledighet

Tystnadsplikt - Wikipedi

 1. Hon kan ge dig stöd och information om barns och elevers rättigheter inom området förskola och grundskola. Barn- och elevombudsmannen har, liksom annan personal inom för- och grundskola, tystnadsplikt och anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen
 2. Om att inte skriva längre och tystnadsplikt och anmälingsplikt. Den här bloggen är så gott som död. Jag tänker att blogen får ligga kvar. Det är van sinnigt mycket trafik till vissa inlägg, fortfarande till tystnadsplikt och anmälningsplikt i förskolan. och det gör mig lite beklämd
 3. Uppsala tjej- och transjour finns till för att stötta tjejer (cis och trans) och unga... Du som hör av dig till kan vara anonym om du vill och vi på jouren har tystnadsplikt och ingen anmälningsplikt - det betyder att allt du berättar för oss stannar mellan oss och du kan känna dig trygg med att det inte..
 4. 1. Vad?. Med kvalitetsdeklarationer sätter vi tydliga nivåer på våra tjänster och vår service. tystnadsplikt och sin anmälningsplikt. Fritid. Dusch och omklädningsrum ska. städas en gång om dagen och kollas
 5. Föreskrifter om enskild verksamhet och anmälningsplikt. Tystnadsplikt. 1 § Den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har fått veta om enskildas personliga förhållanden
 6. EMI har tystnadsplikt. Alla som arbetar inom EMI har tystnadsplikt, precis som annan hälso- och sjukvårdspersonal. De har också anmälningsplikt om de misstänker eller är oroliga för att ett barn far illa
 7. Levnadsförloppet, en ätt att förbruka blå ögon såg, vår fanas brokighet. inga slut finns att bearbeta, bara en början som återkommer. Levnadsförloppet, så ett sätt att spilla tid är föråldrade maximer. bara sagor slår sig fria från blockader, finn mig hemligheter till högre liv. Och jag lovar er, evighet

Tystnadsplikt är en i 36 kap 5 § rättegångsbalken angiven skyldighet för en person att inte berätta vad personen har erfarit. Som synes av lagtexten är den Har en förhandling i en rättegång hållits bakom stängda dörrar och har det kommit fram sådana uppgifter för vilken det hos domstolen gäller.. Tystnadsplikt - Продолжительность: 1:48 Gistad1 155 просмотров. En film om psykisk ohälsa och att se anhöriga som en resurs inom vården - Продолжительность: 11:12 Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa3 253 просмотра Charakteristische Wortkombinationen: [1] ha tystnadsplikt. Referenzen und weiterführende Informationen: [1] Schwedischer Wikipedia-Artikel tystnadsplikt. [1] Svenska Akademien (Herausgeber): Svenska Akademiens ordlista över svenska språket. (SAOL). 13. Auflage

Vi har tystnadslöfte och ingen anmälningsplikt. Våra öppettider är måndagar klockan 18-21 och då kan du antingen chatta med oss eller ringa oss! Behöver du någon att prata med? Vi på Indra queer, trans & tjejjour i Sollentuna lyssnar gärna på dig. Vi har tystnadsplikt och du kan vara helt anonym Tystnadsplikt och sekretess. Överklagande. Vad kostar det? Uppleva och göra. Upphandling och inköp. Arbetsmarknad. Kommun och politik GeDe Consulting har tystnadsplikt avseende det som man anförtrotts inom ramen för verksamheten eller som man i samband därmed fått kännedom om. Du kan välja att vara helt anonym. Det enda som behövs är bara en e-post adress och om du önskar kan material skickas via vanlig post Ovanstående tystnadsplikt gäller såväl gentemot klienter, samarbetspartners, kunder som mot andra externa aktörer som Advokatbyrån Limhamnsjuristen kommer i kontakt med i sin verksamhet. Tystnadsplikten omfattar allt som rör externa aktörer, såväl huruvida de förekommer som klienter samt.. Etiska regler och tystnadsplikt. Jag är medlem i Psykosyntesförbundet och har genom det förbundit mig att följa deras etiska regler. Se Psykosyntesförbundets hemsida för mer information

All personal inom förskolan arbetar under tystnadsplikt och har även anmälningsplikt. Detta gäller även praktikanter och vikarier. Vi erbjuder öppettider mellan 07.00-17.00. Dag före röd dag, samt dagen före midsommarafton, julafton och nyårsafton stänger förskolan kl 16.00 Här finns regler om tystnadsplikt och sekretess inom den allmänna hälso- och sjukvården. Vapenlagen innehåller regler kring läkares anmälningsplikt när en patient är olämplig att inneha vapen

Tystnadsplikt - Equmeniakyrka

Introduktion till offentlighet och sekretess samt tystnadsplikt Beställ webbhotell och registrera ditt domännamn hos Loopia. Vi erbjuder både .se-, .com-, .nu-, och .eu-domäner Sekretessexpert: Staffan Olsson Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och frågor om samverkan och ansvar i förskola. Prop. 2009/10:165. Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghe

Jag föreläser över hela landet om tystnadsplikt, anmälningsplikt och frågor om samverkan och ansvar i förskola, skola, LSS, socialtjänst och Eftersom jag har goda kunskaper om skolans, förskolans och socialtjänstens vardag kan jag flexibelt anpassa min fortbildning till de önskemål om.. Tystnadsplikt (även kallat sekretess) innebär att en person inte får delge särskild information. Det kan röra sig om anställda som inte får informera om deras klienter, men även företag med hemlig information Sekretess och tystnadsplikt. Personal som du träffar på en mottagning får inte prata med någon annan om dig. De får heller inte lämna ut något som mottagningen Sekretessen gäller allt du berättar och allt som skrivs om dig i din journal. Sekretessen gäller både mot personer och mot myndigheter Anmälningsplikt. Du har rätt att få hjälp om du inte har det bra eller om du mår dåligt. Därför måste vuxna som jobbar med unga anmäla till socialtjänsten om de tror att du behöver hjälp. Det står i Socialtjänstlagen och kallas för anmälningsplikt. Du har rätt att känna dig trygg och må bra hemma

Både skolsköterskan och kuratorn har tystnadsplikt. En viktig uppgift för elevhälsoteamet är att samarbeta med elever, personal och föräldrar för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt, särskilt för dig som har en sjukdom eller ett funktionshinder som på något sätt påverkar din skolsituation Tystnadsplikt, sekretess och anmälningsplikt i personlig assistans (sex dokument, senaste 2016-12-08). Vinst i personlig assistans (18 dokument, senaste Tystnadsplikt innebär att det är förbjudet att muntligen, skriftligen eller på annat sätt föra vidare (exempelvis genom en jakande nickning) och..

Barn- och elevombudsmannen har, liksom annan personal inom för- och grundskola, tystnadsplikt och anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen. Kontakta Vittraskolornas barn- och elevombudsman Rebecca Jernström på telefon 072-515 36 49 eller via Epost: rebecca.jernstrom@academedia.se Och jag lovar er, evighet. Levnadsförloppet, jag är resultatet av en brand. en feberpanna, jag är avbild jag är era drag jag är era skrik och jag är era andetag. Levnadsförloppet, när ni gav er plats - såg ni mig komma? eller, kan en vrå stå tom. i ruiner Välkommen till Tystnadsplikt.ORG. © 2009 Webmaster Contact

Tystnadsplikt och etiska regle

tystnadsplikt och sin anmälningsplikt. Fritid. Dusch och omklädningsrum ska. städas en gång om dagen och kollas Tystnadsplikt är en i 36 kap 5 § rättegångsbalken angiven skyldighet för en person att inte berätta vad personen har erfarit. Har en förhandling i en rättegång hållits bakom stängda dörrar och har det kommit fram sådana uppgifter för vilken det hos domstolen gäller sekretess enligt offentlighets- och..

Vinnare av Sveriges mest hållbara reseföretag ✅ Vi klimatkompenserar ALLA flygresor! Boka idag - Vi har resor med charter, tågresor, weekendresor, kryssningar, paketresor med flyg och hotell, träningsresor och mycket annat Vi har tystnadsplikt och anmälningsplikt. Rektor har det yttersta ansvaret för elevhälsan, liksom för all annan verksamhet på skolan. Din mentor, som bl.a. ansvarar för din studieplan och dina utvecklingssamtal, kan du alltid vända dig till med dina frågor, så lotsar han/hon dig vidare till rätt.. Tystnadsplikt innebär att en person inte får delge särskild information. I Sverige har präster bland de strängaste tystnadsplikterna som finns, växeltelefonister[1] och skatterevisorer har en relativt sträng tystnadsplikt, men kan dock till exempel åläggas att vittna vid domstol Våra präster och diakoner erbjuder själavårdande och stödjande samtal under tystnadsplikt. Du är välkommen oavsett fråga eller storlek på problem och oavsett om du är medlem i I bikten får du möjlighet att bekänna det du gjort orätt och att få Guds förlåtelse. Tystnadsplikt - bra att känna till Lagar, förordningar, policyer och riktlinjer som är styrande och vägledande för hälso- och sjukvården i Region Stockholm. Här finns regler om tystnadsplikt och sekretess inom den allmänna hälso- och sjukvården

Elevhälsa Bernadottegymnasiet Tystnadsplikt

 1. Vi som arbetar på Ungdomsjouren har tystnadsplikt och anmälningsplikt. Anmälningsplikt betyder att om du berättar vem du är och vart du bor och om du är utsatt för någon fara och under 18 år då anmäler vi det till socialtjänsten
 2. Vi har tystnadsplikt och för ingen journal, du har möjlighet att vara anonym. Vi är ingen myndighet och har ingen anmälningsplikt. Vi lyssnar på dig utan att döma och kan hjälpa dig vidare om eller när du själv vill
 3. Vad innebär tystnadsplikt och sekretess? Tystnadsplikt innebär att man varken i ord, handling eller skriftligen får informera om något som rör dina personliga förhållanden. Det gäller uppgifter om hälsotillstånd, familjesituation, utbildning, yrkesverksamhet, ekonomi samt uppgifter om adresser och..
 4. Tystnadsplikt, anmälningsplikt och uppgiftsskyldighet. Alla som arbetar inom BUP har tystnadsplikt. Grundregeln är att vi inte får berätta någonting Anmälningsplikt. Det betyder att vi på BUP genast ska göra en anmälan till socialtjänsten om vi får reda på något i vårt arbete som kan innebära att ett..

All personal inom förskolan arbetar under tystnadsplikt och har även anmälningsplikt. Detta gäller även praktikanter och vikarier. Barnen är olycksfallsförsäkrade via Uppsala kommun under sin vistelse på förskolan Tystnadsplikt Tystnadsplikt gäller för det som präst och diakon får del av under den enskilda själavården. Prästernas tystnadsplikt är absolut, det vill säga att det som prästen erfarit under själavård och bikt aldrig får föras vidare. Också diakonen har tystnadsplikt för det som framkommit i..

Tystnadsplikt och sekretess i Svenska kyrkans arbete LibraryThin

Tystnadsplikt och sekretes

Möjligheterna att lokaler och utrustning utformas på ett bra sätt från början ökar om verksamhetsutövaren tidigt tar kontakt med miljönämnden. Frågor och svar om anmälningsplikt enligt miljöbalken Skulpturpromenaden och efterarbete. Nu tar vår klass slut, men bloggen kommer att finnas kvar för alla som gått i vår klass och kanske kommer den igång igen med nya elever, för cflklasser kommer nog att finnas Utländska lärares vidareutbildning (ULV). Har du en utländsk lärarexamen eller en ämnesexamen som motsvarar ett svenskt skolämne och vill arbeta som lärare i Sverige? Studietakt, studieform och kurser kan skilja sig åt både vid de olika universiteten och för den enskilde sökande Bikt och själavård. Det finns stunder i livet då man har misslyckats, gjort orätt och sårat andra människor. Var och en som mottar bikt är bunden av bikthemligheten, dvs. tystnadsplikt gällande allt som kommit fram i bikten. Pastorer/präster har absolut tystnadsplikt, vilket betyder att de under.. Det finns psykoterapi och psykologisk behandling för många olika diagnoser och tillstånd. Det innebär att den du pratar med inte får avslöja information om dig till någon annan. I gruppterapi får alla gruppdeltagarna enas om tystnadsplikt

Girl Talk. #1: Noll Tystnadsplikt. 1 year ago 1 year ago. Jolin är förbannad, Hanna är allmänt bitter och en ny cover spelas upp i veckans avsnitt Kuratorn har tystnadsplikt. Finns misstanke om att barn far illa t.ex på grund av brister i omsorg har kuratorn, liksom annan personal som arbetar i förskola och grundskola, anmälningsplikt till socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Vi har tystnadsplikt. Besök hos oss är gratis och ska föregås av en tidsbeställning. Tidsbeställningen gör du i receptionen eller via telefon eller e-post. Om du känner att du behöver prata med någon om sociala, psykosociala och studierelaterade problem, så kan du vända dig till KTH:s kuratorer Vi har absolut tystnadsplikt och är en del av Studenthälsan. Samordnare - kan du vända dig till om du har allmänna funderingar kring din hälsan eller om du är osäker på vem du kan vända dig till. På studenthälsan. - har alla tystnadsplikt - är alla besök avgiftsfria - är studenten i centrum Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Personuppgifter kan komma att överföras inom advokatbyrån för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering Stadgar. Distrikt och deras kontaktpersoner. Välkommen Sveriges Lärares Nykterhetsförbund (SLN) välkomnar alla som i sin yrkesutövning har ansvar för barn och ungdomar och vill verka.. Uppdrag Granskning 2008 Dagarna med Elsie och Uppföljning av tystnadsplikt inom asylärenden. Dagarna med Elsie handlar om ett av alla tusentals fall som frias av Hälso- sjukvårdens ansvarsnämnd, om de anhörigas förtvivlan och om hennes ensamhet, utsatthet och värdighet

Sekretess och tystnadsplikt. Socialförvaltningens personal arbetar med människor som ibland är i en beroendeställning. Tystnadsplikt har alla som arbetar, praktiserar eller har uppdrag inom socialförvaltningens avdelningar; individ- och familjeomsorgsavdelningen, avdelningen för.. Vi arbetar efter etiska regler och terapeuterna/massörerna har tystnadsplikt. Allt som rör Din behandling, dvs. vad som händer och sägs under en behandling stannar mellan Dig och terapeuten/massören. Du väljer själv manlig eller kvinnlig terapeut Vägledaren erbjuder dig samtal och stöd före och under dina studier och när du är på väg ut på arbetsmarknaden. Du kan vända dig till Uppsala universitets centrala studievägledning och karriärvägledning. Vägledaren har tystnadsplikt om sådant som rör dina personliga förhållanden

Tystnadsplikt. Studievägledarna på Jönköping University har tystnadsplikt i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen kap. 23:5§ och lämnar inte uppgifter om en students personliga förhållanden vidare utan studentens medgivande Tystnadsplikt betyder att Migrationsverket inte får berätta uppgifter om dig för någon som inte enligt lag har rätt att få veta. Alla som arbetar på Migrationsverket har tystnadsplikt. Även tolkar och offentliga biträden har tystnadsplikt

Lärares anmälningsplikt Systembolage

Studievägledning för specifika program och kurser. Tystnadsplikt. Studievägledarna på Lunds universitet har tystnadsplikt i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen kap. 23:5§ och lämnar inte uppgifter om en students personliga förhållanden vidare utan studentens medgivande Ungdomsmottagning och mottagning för unga män. Ungdomsmottagningen är för alla ungdomar och besöken är kostnadsfria. Här träffar du barnmorska, kurator och läkare. Välkommen till oss när du har frågor om kärlek, relationer, sex och sexualitet med mera Det kallas för kvalifikationstid och den är minst två månader. Det ska alltid göras en riskbedömning för varje intagen. Den baseras på en rad faktorer, till Om den intagne har permission på egen hand kan permissionen även ha villkor som till exempel alkoholförbud, anmälningsplikt och att anstalten ska.. Multimodala bedömningspraktiker och lärares lärande. Article. Full-text available. Studiens syfte är att diskutera lärares uppfattningar om estetiska uttrycksformer i svenskämnet. De sätt på vilka svenskämnet konstrueras och rekonstrueras genom styrdokument, ämnestraditioner, lärarutbildning.. Alla som arbetar på Teletal har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får berätta för någon vad vi har fått veta om dig. När en tolk har slutat arbeta på Teletal har tolken fortfarande tystnadsplikt om det som han eller hon har hört under samtalen

Privatperson - AFA Försäkrin

Regelbunden hemstädning i hela Stockholm med Stockholm Städgruppen AB. 150:-/timme efter RUT. Alltid samma städerska och nöjd-kund garanti. Det är då som vi kan andas ut och fokusera på det som är viktigt för oss. Ja, det är då som matlagning, att rita teckningar eller att titta på en film blir så.. Anmälningsplikt. Barn som far illa eller riskerar att fara illa är ett gemensamt samhällsansvar. I Sollentuna tar socialsekreterare i barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp emot anmälningar. Du når mottagningsgruppen på telefonnummer 08-579 212 50 Lagar och regler. De viktigaste bestämmelserna om bostadsrätt finns i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen). Tystnadsplikt. Styrelsens ledamöter och suppleanter får inte föra vidare vad som diskuteras inom styrelsen. Som ledamot får man ibland information som kan.. Anmälningsplikt för nanomaterial. Nanomaterial som tillsatts medvetet i kemiska produkter ska redovisas till produktregistret. Reglerna om registrering av nanomaterial i kemiska produkter innebär att du ska rapportera in fysiska och kemiska egenskaper hos nanomaterialet Smittsamma sjukdomar med anmälningsplikt. Cancer. Diabetes. Jag arbetar under sekretess, har tystnadsplikt. All dokumentation och analyssvar förvaras i ett låst och brandsäkert dokumentskåp. Dokumentation och analyssvar sparas i 1 år sedan strimlas dokumenten i en dokumentförstörare

Vittras barn- och elevombudsman - Vittr

Vad innebär det att omfattas av tystnadsplikt? Tystnadsplikten regleras i LSS. Syftet är att skydda den som har rätt till personlig assistans. Du som personlig assistent omfattas av tystnadsplikten och den gäller livet ut. Du får inte föra vidare personliga uppgifter om kunden du arbetar hos eller deras.. Tystnadsplikt. Tystnadsplikten innebär att en anställd inte får lämna ut eller utnyttja information som kan skada arbetsgivaren. Tystnadsplikt kan exempelvis handla om vilka som är företagets kunder eller hemliga tillverkningsmetoder. Detta gäller även om det inte står något om tystnadsplikt i avtalen Fester och socialt. Zlixfester. Några gånger per år har vi fester på Zlix. Då har vi ofta teman, klädkod, mat och alkoholhaltig dryck. Sedan våren 2014 ses vi första tisdagen varje månad mellan klockan 19 och 23, dessa kvällar är alkoholfria. Anmälningsplikt och enbart för medlemmar Utländska lärares vidareutbildning, ULV, är en kompletterande utbildning för dig som har en utländsk lärarexamen eller en utländsk examen i ett skolämne. De individuella studierna får som mest omfatta 120 hp. Från och med hösten 2019 är även de som har en utländsk examen i ett skolämne behöriga

På förskola

Innehåll och innebörd i lärares arbete i förskola och skola : en fallstudie ur ett genusperspektiv / Eva Gannerud och Karin Rönnerman Multimodala bedömningspraktiker och lärares lärande. Katarina Cederlund, Sylvana Sofkova Hashemi. Published: 1 January 2018 Fransysk grammaire: Efter de nyaste och bästa språk-lärares grunder — e-grāmata, autors: Carl Stridsberg. Varat lejupielādēt grāmatu Fransysk grammaire: Efter de nyaste och bästa språk-lärares grunder lasīšanai bezsaistē un iezīmēt tekstu, pievienot grāmatzīmes vai veikt piezīmes lasīšanas.. Vi får följa Jakob och hans nyvunna vänner och fiender på deras resa genom USA. Det är en trevlig bok även om det inte alltid händer så trevliga Lättläst och en bok man tänker tillbaka på. Efter att jag hade läst boken såg jag filmen som i mitt tycke inte alls var lika bra (och så är det väl oftast) Från görande till lärande och förståelse; En studie av lärares lärande inom estetik. ADD To my list

Psykoterapi och samtalsstöd är stor del av verksamheten inom S:t Lukas. Om man mår psykiskt dåligt, går igenom en svår livssituation eller har frågor om livet kan man själv ta kontakt med våra mottagningar för att boka tid för Sjukdom eller olycka som påverkat din livssituation. Tystnadsplikt Jag intresserar mig särskilt för lärares fostransuppdrag och momenten kring normkritik, likabehandling, diskriminering och mobbning. Jag arbetar på 50% som utvecklingsledare på Regionalt utvecklingscentrum (RUC) med samverkansfrågor kopplade till lärarutbildning En lärares anteckningar. Vad skall jag använda det här till? Kommer in i klassrummet och finner allt som jag lämnat det men en insurfad youtubesids med tung-gungs-musik igång som ett slags biobesöksavslut, eller som eleven sade: lite doff-doff

Uppsala tjej- och transjour - Home Faceboo

Kostnadsfritt och tystnadsplikt. Vi som jobbar som på föräldramottagningen är socionomer, psykologer eller socialpedagoger med kunskaper om familjeterapi och psykoterapi. Vi har tystnadsplikt så det vi pratar om stannar mellan oss. Det kostar inget att träffa oss Blivande lärares uppfattningar och förståelse av baskunskap i ekologi i Danmark, Finland och Sverige (Student teachers' conceptions and understanding of basic knowledge in ecology in Denmark, Finland and Sweden) 3 timmars föreläsning om sekretess och anmälningsplikt med #staffanolsson helt grymt! Hade kunnat sitta kvar längre och lärde mig massor! Min samtalskontakt från öppenvården har brutit sin tystnadsplikt. Hon har ringt till avdelningen och berättat en sak. Skapat ett problem av något som..

PPT - Vad? PowerPoint Presentation - ID:541705

Lärares yrkesvardag - itstöd (ppt). 1. Lärarnas yrkesvardag En nationell kartläggning av grundskollärares tidsanvändning Läs mer om studien på 4. Aktivitetskategorierna i studien Planera undervisning Genomföra undervisning Bedömning och dokumentation av elevers utveckling.. I appen hittar du allmän info, inställda lektioner och sjuka lärare, senaste informationen så fort den läggs upp. Även matsedeln finns tillgänglig såväl som alla klassers och lärares schema. Lärares kontaktuppgifter hittas också i appen Jan Löwstedt is the author of Scener ur ett företag - Organiseringsteori för kunskapssamhället (0.0 avg rating, 0 ratings, 0 reviews) and Strategier och Strategier och förändringsmyter - Ett organiseringsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete by Anmälningsplikt vid alla viltolyckor. 2010-01-01. Sedan 1 januari 2010 gäller nya regler om du kör på vilt. Du måste numera märka ut olycksplatsen och anmäla alla olyckor med älg, hjort, rådjur, vildsvin, mufflonfår, varg, björn, lo, järv, utter eller örn till Polisen

Lorem ipsum dolor sit amet.. Listen to the best Lärares shows. Lärares förhållande till Facebook, små diplomatiska gester, svenska poliser som lär sig arabiska och Utländska lärares vidareutbildning (ULV) ULV är en kompletterande utbildning för personer med en utländsk lärar- eller förskollärarexamen. Syftet är att ta vara på utländska lärares och förskollärares kompetens och ge ökade möjligheter till anställning i svensk skola eller förskola Politik för en trygg idrott: En kartläggning över kommuners arbete mot kränkande behandling, diskriminering och utanförskap inom idrotten 2013 Hotell, restaurang, catering,storhushållUtbildningVård och omsorgFordon/teknikKultur, nöje, sport och fritid,turismBygg- ochanläggningsverksamhetAnnan tjänste- ochserviceverksamhetOffentlig förvaltning,försvar, socialtjänstTransport (person, post ochgods)Annan..

populär: